ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 9 เมษายน 2561 / 16:01:51     โดย : สทท.เชียงใหม่
   โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ. ลำปาง ประสงค์ดำเนินการขายน้ำมันหล่อลื่นพร้อมถัง
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประสงค์ดำเนินการขายน้ำมันหล่อลื่นพร้อมถัง ขนาดบรรจุ 200 ลิตร ที่ใช้งานแล้ว ประมาณ 100,000 กิโลกรัม จำนวน 580 ถังสอบถาม โทร 0 5425 2058


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
สิ้นสุดวันที่ : 18 เมษายน พ.ศ. 2561