ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 11 เมษายน 2561 / 15:45:03     โดย : ส.ปชส.ลำพูน
   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการบริการของศูนย์ ITC ระดับจังหวัด ประจำสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม จำนวน 2 อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 เมษายน 2561 ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-5358-1199 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวรับสมัคร จาก : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
สิ้นสุดวันที่ : 20 เมษายน พ.ศ. 2561