ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 / 15:27:25     โดย : ส.ปชส.ลำพูน
   สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน จำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 21 รายการ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน จำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 21 รายการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน จำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดของ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน จำนวน 21 รายการ ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 ที่ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ชั้น 2 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-5351-1184 หรือ 0-5356-1483 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประกวดราคา จาก : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน
สิ้นสุดวันที่ : 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561