ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 / 15:27:48     โดย : ส.ปชส.ลำพูน
   สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ ขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 62 รายการ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ ขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 62 รายการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ ขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 2 / 2561 จำนวน 62 รายการ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 ที่ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือจำกัด ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-5321-7259 ต่อ 10025 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประกวดราคา จาก : สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่
สิ้นสุดวันที่ : 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561