ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 / 11:22:29     โดย : สวท.เชียงราย
   ด่านศุลกากรเชียงแสน ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่ใช้ในราชการแล้ว จำนวน 1 รายการ
ด่านศุลกากรเชียงแสน ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่ใช้ในราชการแล้ว จำนวน 1 รายการ กำหนดลงทะเบียนประมูลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 09.00-10.00 น. และทำการประมูลด้วยวาจาในวันเดียวกันตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ ด่านศุลกากรเชียงแสน หรือสอบถามโทรศัพท์ 0-5377-7097 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประกวดราคา จาก : ด่านศุลกากรเชียงแสน
สิ้นสุดวันที่ : 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561