ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 / 17:05:48     โดย : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
   เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่ารับสมัครพนักงานขับรถยต์
เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตตรา
ผู้สนใจสามารถติดต่อสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 11 - 22 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ในวันเวลาราชการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053-884584 ต่อ 14 หรือ www.banmaeka.go.th


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า
สิ้นสุดวันที่ : 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561