ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 / 13:25:27     โดย : สทท.เชียงใหม่
   ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การเข้าชมนิทรรศการฯ
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การเข้าชมนิทรรศการฯ เมืองไทยในรัชสมัยพระบามสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สยามทัศนาห้วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง ณ โถงนิทรรศการ SMEs1 ศูนย์ประชุมและสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2561


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
สิ้นสุดวันที่ : 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561