ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 / 13:40:13     โดย : สทท.เชียงใหม่
   ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน ณ เทศบาลตำบลหนองบัว ต.หนองบัว จ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 22 พ.ค. 61


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
สิ้นสุดวันที่ : 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561