ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 / 10:38:17     โดย : ส.ปชส.ลำปาง
   ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง
ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยกำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 - 25 พฤษภาคม 2561
ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง ที่ส่วนอำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. หมายเลขโทรศัพท์ 0 5423 0855 ต่อ 11 ในวันและเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.lpsci.nfe.go.th


ข่าวรับสมัคร จาก : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
สิ้นสุดวันที่ : 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561