ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 / 16:46:40     โดย : สวท.แพร่
   จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม งานวันวิสาขะ พุทธบูชา ประจำปี 2561
สมาพันธ์ และมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย ร่วมกับจังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม งานวันวิสาขะ พุทธบูชา ประจำปี 2561 โครงการเดิน - วิ่ง สมาธิ ถือศีลห้า ไหว้พระ 9 วัด ลด ละ อบายมุขขึ้น เพื่อให้ทุกคนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในวันอังคาร ที่ 29 พฤษภาคม 2561 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยรับลงทะเบียนผู้ร่วมกิจกรรมในเวลา 09.30 น. จนถึง 16.00 น.ปล่อยตัวนักกีฬาเดิน – วิ่ง ในเวลา 16.00 น. บริเวณหน้าวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ไปตามเส้นทางที่กำหนด รับน้ำพระพุทธมนต์ 9 วัด ระยะทาง 5 กิโลเมตร


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สมาพันธ์ และมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย จังหวัดแพร่
สิ้นสุดวันที่ : 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561