ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 / 16:47:20     โดย : สวท.แพร่
   วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครูสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครูสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่งานบุคลากร ห้องบริหารทั่วไป อาคารอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 11 – 22 พฤษภาคม 2561 ในเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 054-542-882 ในวันเวลาราชการ


ข่าวรับสมัคร จาก : วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
สิ้นสุดวันที่ : 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561