ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 / 16:49:47     โดย : สวท.แพร่
   ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่ จะจำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 29 รายการ
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่ จะจำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 29 รายการ กำหนดประมูลด้วยวาจา ในวันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2561 ลงทะเบียนในเวลา 10.00 น. ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ผู้ที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ทางโทรศัพท์หมายเลข 054-646-457


ข่าวประกวดราคา จาก : ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่
สิ้นสุดวันที่ : 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561