ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 / 16:02:30     โดย : สทท.เชียงใหม่
   สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กลุ่มบูรณาการแผนประชาสัมพันธ์ จัดประกวดคลิปวิดิโอ
สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กลุ่มบูรณาการแผนประชาสัมพันธ์ จัดประกวดคลิปวิดิโอ หัวข้อ กู้ทะเลสวยด้วยคลิป ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561สอบถาม โทร 0 2618 2323 ต่อ 1604,1607


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กลุ่มบูรณาการแผนประชาสัมพันธ์
สิ้นสุดวันที่ : 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561