ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 / 16:07:20     โดย : สทท.เชียงใหม่
   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) จำนวน 1 อัตราสอบถาม โทร 0 5394 4210


ข่าวรับสมัคร จาก : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สิ้นสุดวันที่ : 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561