ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 / 15:29:07     โดย : สวท.แพร่
   กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต
กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 25 มิถุนายน 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไวต์ job.dopa.go.th หรือ เว็บไซต์ www. dopa.go.th หัวข้อ การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : กรมการปกครอง
สิ้นสุดวันที่ : 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561