ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 / 16:00:25     โดย : สวท.แพร่
   วิทยาลัยชุมชนแพร่ รับสมัครนักศึกษาระดับอนุปริญญา ปีการศึกษา 2561 ใน 6 สาขาวิชา
วิทยาลัยชุมชนแพร่ รับสมัครนักศึกษาระดับอนุปริญญา ปีการศึกษา 2561 ใน 6 สาขาวิชา ได้แก่ วิชาการปกครองท้องถิ่น เทคโนโลยีการเกษตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาปฐมวัย การจัดการทั่วไป การบัญชีและเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่บัดนี้ – 26 กรกฎาคม 2561 คุณสมบัติผู้สมัคร จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, ม.6, ปวช. หรือเทียบเท่า รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยชุมชนแพร่ โทรศัพท์หมายเลข 054-532-191 ต่อ 102 ในวันเวลาราชการ หรือเฟสบุ๊ค งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนแพร่


ข่าวรับสมัคร จาก : วิทยาลัยชุมชนแพร่
สิ้นสุดวันที่ : 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561