ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 / 10:08:04     โดย : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนรับสมัครพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 6 - 14 มิถุนายน 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053 346333


ข่าวรับสมัคร จาก : สวท.ฝาง
สิ้นสุดวันที่ : 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561