ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 / 17:08:11     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   กรมสรรพสามิต ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ด้วยกรมสรรพสามิต โดยสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 1 คัน ผู้ที่สนใจสามารถขอทราบรายละเอียดและเงื่อนไขการประมูลได้ที่ส่วนอำเภอการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เลขที่ 279 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ หรือสอบถามทางโทรศัพย์หมายเลข 0-5324-0486 ต่อ 105 ในวันและเวลาราชการและทางเว็บไซต์ www.excise.go.th/region5/


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : กรมสรรพสามิต
สิ้นสุดวันที่ : 16 มิถุนายน พ.ศ. 2561