ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 1 มิถุนายน 2561 / 16:04:47     โดย : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และ โครงการซ่อมถนน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนกำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. และพิจารณาผลในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ ติดต่อสอบถามข้อมุลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053 969308 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประกวดราคา จาก : สวท.ฝาง
สิ้นสุดวันที่ : 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561