ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 4 มิถุนายน 2561 / 09:05:33     โดย : ส.ปชส.ลำพูน
   กกต.ลำพูน เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 13 - 22 มิถุนายน 2561 โดยขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-525620 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวรับสมัคร จาก : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน
สิ้นสุดวันที่ : 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561