ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 4 มิถุนายน 2561 / 15:48:09     โดย : สทท.เชียงใหม่
   คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่นที่ 10
คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่นที่ 10 โดยเปิดรับสวมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง18 มิถุนายน 2561สอบถาม โทร. 0 5394 4489-90


ข่าวรับสมัคร จาก : คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สิ้นสุดวันที่ : 17 มิถุนายน พ.ศ. 2561