ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 6 มิถุนายน 2561 / 11:20:05     โดย : สวท.ลำปาง
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ประกาศขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางจังหวัดลำปาง ประกาศขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุ จำนวน 2 หลัง เป็นอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (หลังเก่า) ตึกพัสดุ และ ตึกต่อเติม ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีวิธีการประมูลขายทอดตลาดในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 10.00-11.00 น. และขายทอดตลาดเวลา 11.10 น. สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด พร้อมกับดูอาคารได้ ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง โทร.0-5422 7527-29 ต่อ 129 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ข่าวประกวดราคา จาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
สิ้นสุดวันที่ : 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561