ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 7 มิถุนายน 2561 / 15:41:07     โดย : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.
2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยกำหนดให้ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. และคณะกรรมการจะพิจารณาผลในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053 969308


ข่าวประกวดราคา จาก : สวท.ฝาง
สิ้นสุดวันที่ : 16 มิถุนายน พ.ศ. 2561