ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 7 มิถุนายน 2561 / 16:39:33     โดย : สวท.ลำปาง
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด มีความประสงค์จะ สรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด มีความประสงค์จะ สรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2561 กำหนดขอรับเอกสารการสรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 61 ระหว่างวันที่ 6 มิ.ย – 15 มิ.ย 61 (ในวันทำการ) และ กำหนดยื่นซองใบเสนอราคาในวันที่ 18 มิ.ย 61 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายธุรการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด โทร. 081-882-0035


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด
สิ้นสุดวันที่ : 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561