ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 8 มิถุนายน 2561 / 14:08:11     โดย : สทท.เชียงใหม่
   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 13-22 มิ.ย. 61 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.สอบถาม โทร. 0 5311 2347- 8 ต่อ 2


ข่าวรับสมัคร จาก : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่
สิ้นสุดวันที่ : 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561