ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 8 มิถุนายน 2561 / 16:26:01     โดย : สวท.ลำปาง
   วิทยาลัยเทคนิคลำปาง มีความปรสงค์จะขายซากครุภัณฑ์ชำรุดจำนวน
วิทยาลัยเทคนิคลำปางมีความปรสงค์จะขายซากครุภัณฑ์ชำรุดจำนวน 120 รายการ โดยวิธีการประมูลขายด้วยวาจาผู้ใดสนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง โทร.0-542-17106 ต่อ 164 หรือ 086-029-0420 หรือทางเว็บไซต์ www.lampangtc.ac.th ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย -15 มิ.ย 61 และกำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 19 มิ.ย 61 ณ สถานที่ขายงานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป


ข่าวประกวดราคา จาก : วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
สิ้นสุดวันที่ : 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561