ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 11 มิถุนายน 2561 / 15:14:59     โดย : สทท.เชียงใหม่
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุ จำนวน 2 หลัง เป็นอาคารสำนักงานสาธารณสุข และตึกต่อเติม ที่สำนักงานสาธาณสุข จังหวัดลำปาง ตำบลหัวเวียง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปางสอบถาม โทร. 0 5422 7527-29 ต่อ 129


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
สิ้นสุดวันที่ : 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561