ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 11 มิถุนายน 2561 / 15:18:22     โดย : สทท.เชียงใหม่
   ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จะทำการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 7 รายการ โดยวิธีทอดตลาด
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จะทำการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 7 รายการ โดยวิธีทอดตลาด ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาพร้าวสอบถาม โทร 0 5347 5296


ข่าวประกวดราคา จาก : ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
สิ้นสุดวันที่ : 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561