ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 11 มิถุนายน 2561 / 16:09:35     โดย : สทท.เชียงใหม่
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ จำนวน 3 หลัง ที่ โรงพยาบาลเถิน ตำบลล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปางสอบถาม โทร. 0 5422 7527-29 ต่อ 129


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
สิ้นสุดวันที่ : 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561