ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 12 มิถุนายน 2561 / 11:12:48     โดย : สวท.ลำปาง
   สำนักงานสาธารณสุขลำปาง
สำนักงานสาธารณสุขลำปางมีความประสงค์จะ ประกาศขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุ จำนวน 3 โดยวิธีประมูลขายทอดตลาด ในวันที่ 28 มิ.ย 61 ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 10.00-11.00 น. และขายทดตลาดเวลา 11.10 น. ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง โทร. 0-5422-7527-29 ต่อ 129 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 มิ.ย 61


ข่าวประกวดราคา จาก : สำนักงานสาธารณสุขลำปาง
สิ้นสุดวันที่ : 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561