ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 12 มิถุนายน 2561 / 11:14:00     โดย : สวท.ลำปาง
   เหล่ากาชาติจังหวัดลำปาง
ตามที่เหล่ากาชาติจังหวัดลำปางร่วมกับโรงพยาบาลลำปางได้กำหนดจัดกิจกรรม วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิ.ย 61 ระหว่าง 08.00-15.30 น. ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย นั้น เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดกิจกรรมเป็น ณ ห้องประชุมสุรินทร์-สมพร โอสถานุเคาระห์ ชั้น 6 อาคารนวมินทรราชประชาภักดี โรงบาลลำปาง ในการนี้ เพื่อให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหล่ากาชาติจังหวัดลำปาง จึงเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม รับบริจาคโลหิตในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิ.ย 61 ระหว่าง 08.00-15.30 น. ณ ห้องประชุม สุทินทร์-สมพร โอสถานุเคราะห์ ชั้น 6 อาคารนวมินทรราชประชาภักดี โรงพยาบาลลำปาง


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : เหล่ากาชาติจังหวัดลำปาง
สิ้นสุดวันที่ : 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561