ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 12 มิถุนายน 2561 / 11:18:52     โดย : สวท.ลำปาง
   มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จัดทำโครงการฐานข้อมูลอนไลน์ เพื่อรวบรวมสารสนเทศ
สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จัดทำโครงการฐานข้อมูลอนไลน์ เพื่อรวบรวมสารสนเทศ เพื่อจัดเก็บและมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้องและชัดเจนของจังหวัดลำปางในทุกมิติ และคาดว่าจะพัฒนาให้เป็นศูนย์ข้อมูลจังหวัดลำปางในอนาคต โดยโครงการดังกล่าว เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่สนใจ ส่งข้อมูลในรูปแบบสารสนเทศมาจากสื่อสิ่งพิมพ์ และสารสนเทศที่เรียบเรียงขึ้นเอง เข้ามาได้ที่สำนักวิทยา บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานผู้อำนวยการ โทร. 0-5424-1022, 088-251-5737


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
สิ้นสุดวันที่ : 07 กรกฎาคม พ.ศ. 2561