ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 13 มิถุนายน 2561 / 15:13:27     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
ด้วยโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน 2561 - 27 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานอำนวยการ อาคารพิพิธภัณฑ์การศึกษา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ


ข่าวรับสมัคร จาก : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
สิ้นสุดวันที่ : 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561