ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 13 มิถุนายน 2561 / 15:15:45     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุด
ด้วยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุด เสื่อมสภาพที่ใช้แล้ว หรือสูญไป จำนวน 13 รายการ โดยจะทำการขายทอดตลาด ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16


ข่าวประกวดราคา จาก : สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
สิ้นสุดวันที่ : 16 มิถุนายน พ.ศ. 2561