ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 13 มิถุนายน 2561 / 15:17:25     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ จะทำการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 7 รายการ โดยวิธีทอดตลาดในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาพร้าว


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
สิ้นสุดวันที่ : 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561