ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 13 มิถุนายน 2561 / 15:27:30     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลากรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ด้วยสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลากรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ จำนวน 2 อัตรา สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ี 22 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. - 16.30 น. โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าทำเนียมใดๆ


ข่าวรับสมัคร จาก : สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่
สิ้นสุดวันที่ : 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561