ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 13 มิถุนายน 2561 / 15:37:58     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครครูฝึกวิชาชีพ
ด้วยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ จะรับสมัครครูฝึกวิชาชีพเกษตรกรรมจำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติผู้มัครเป็นผู้จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรีสาขาเกษตรกรรม เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 6-22 มิถุนายน 2561 ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีคนพิการหยาดฝน จังหวัดเีชียงใหม่ หรือ โทร 053104144 ในวันเวลาราชการ และทางเว็บไซต์ www.yardfon.go.th


ข่าวรับสมัคร จาก : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
สิ้นสุดวันที่ : 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561