ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2561 / 15:07:51     โดย : สวท.แพร่
   กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย น้ำตกแม่เกิ๋งหลวง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เพื่อให้ธรรมชาติเกิดการฟื้นตัว และกระจายแหล่งท่องเที่ยวไปยังที่อื่นโดยจะปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย น้ำตกแม่เกิ๋งหลวง ชั้นที่ 1 – 7 อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2561 – 30 กันยายน 2561 เป็นระยะเวลา 3 เดือน สำหรับในส่วนงานบริการด้านบ้านพักรับรอง หรือแหล่งท่องเที่ยวอื่น ในอุทยานแห่งชาติ ยังคงเปิดบริการตามปกติ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับทราบโดยทั่วกัน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 081-030-8663


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย
สิ้นสุดวันที่ : 30 กันยายน พ.ศ. 2561