ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2561 / 15:08:33     โดย : สวท.แพร่
   สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ เชิญชวนร้านขายยาสมัครเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ เพื่อขยายโอกาสให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ เชิญชวนร้านขายยาสมัครเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ เพื่อขยายโอกาสให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนำไปซื้อยารักษาโรคได้ อย่างน้อยอำเภอละ 1 แห่งร้านขายยาที่สนใจ สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ ถ.เจริญเมือง(เยื้องตรงข้ามวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร) โทรศัพท์ 054 – 511 118 ต่อ 113


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่
สิ้นสุดวันที่ : 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561