ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2561 / 15:37:13     โดย : สวท.แพร่
   จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ที่สนใจสั่งซื้อสับปะรดจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอให้ส่งยอดการสั่งซื้อไม่น้อยกว่า 1 คันรถปิคอัพ (หรือประมาณ 3 – 4 ตัน) ราคาแยกตามคุณภาพของสับปะรด โดยสับปะรดเนื้อ 1 ราคากิโลกรัมละ 20 บาท, สับปะรดเนื้อ 2 ราคากิโลกรัมละ 10 บาท และส่งใบสั่งซื้อโดยตรงได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ หมายเลขโทรศัพท์ 055-817-743 หรือท่านใดต้องการสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายสับปะรดให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด เพื่อเป็นจุดจำหน่ายและกระจายสับปะรดจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้กับประชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ หมายเลขโทรศัพท์ 055-817-743


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : จังหวัดแพร่
สิ้นสุดวันที่ : 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2561