ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2561 / 15:47:34     โดย : สวท.แพร่
   จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดลำปางและจังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดลำปางและจังหวัดพิษณุโลก ผู้ที่สนใจสั่งซื้อและจัดสรรพื้นที่จำหน่ายสับปะรดในพื้นที่จังหวัดแพร่ ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดลำปาง สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ 054-265-087-8และผู้ที่สนใจสั่งซื้อสับปะรดของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดพิษณุโลก สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก หมายเลขโทรศัพท์ 055-252-680 และ 085-050-9403


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : จังหวัดแพร่
สิ้นสุดวันที่ : 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2561