ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 29 มิถุนายน 2561 / 13:11:42     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งนายช่างโยธา
ด้วยสำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ มีประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศษลปกครอง ตำแหน่งช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานศษลปกครองเชียงใหม่


ข่าวรับสมัคร จาก : สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่
สิ้นสุดวันที่ : 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561