ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 29 มิถุนายน 2561 / 15:57:09     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุด
ด้วยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุด เสื่อมสภาพที่ใช้แล้ว หรือสูญไป จำนวน 87 รายการ โดยจะทำการขายทอดตลาดในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16


ข่าวประกวดราคา จาก : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
สิ้นสุดวันที่ : 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561