ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 / 15:09:14     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ขายทอดตลาดกระสอบปอ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดกระสอบปอชำรุด จำนวน 7,180 ใบ โดยวิธีประมูลราคา ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่ของฝ่ายบริหารทั่วไป ในเวลาราชกาล หรือโทร 0-5311-4062


ข่าวประกวดราคา จาก : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่
สิ้นสุดวันที่ : 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561