ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 / 13:33:58     โดย : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
   องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน รับสมัครพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา
ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครพร้อมยื่นเอกสารและหลักฐานการสมัครได้ด้วยตนเอง ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ระหว่างวันที่ 16 - 26 ก.ค. 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5345 1234 ต่อ 17 ในวันเวลาราชการ


ข่าวรับสมัคร จาก : สวท.ฝาง
สิ้นสุดวันที่ : 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2561