ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 / 16:54:52     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลตำแหน่งพนักงานราชกาลทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระยะเวลาปฏิบัติงานเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ หรือ โทร 053324015 ในวันและเวลาราชกาล


ข่าวรับสมัคร จาก : ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
สิ้นสุดวันที่ : 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561