ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 / 17:00:24     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุด
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุด เสื่อมสภาพที่ใช้แล้ว หรือสูญไป จำนวน 7 รายการ กำหนดประมูลราคาในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www. fca16.com หรือ โทร 053275560


ข่าวประกวดราคา จาก : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
สิ้นสุดวันที่ : 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561