ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 / 09:57:25     โดย : ส.ปชส.ลำพูน
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด สอบราคาจัดซื้อและปรับปรุงครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด สอบราคาจัดซื้อและปรับปรุงครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด สอบราคาจัดซื้อและปรับปรุงครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ตั้งแต่วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2561 โทรศัพท์ 0-5351-1653 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประกวดราคา จาก : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด
สิ้นสุดวันที่ : 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561