ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 / 16:38:54     โดย : สทท.เชียงใหม่
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง 24 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 4 ตำแหน่ง 11 อัตรา และประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 ตำแหน่ง 22 อัตรา รวมทั้งสิ้น 18 ตำแหน่ง 57 อัตราสอบถามโทร 0 5399 8333 ต่อ 233


ข่าวรับสมัคร จาก : องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
สิ้นสุดวันที่ : 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561