ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 / 08:55:07     โดย : ส.ปชส.ลำพูน
   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 31 รายการ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 31 รายการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 31 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 0-5352-5517 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประกวดราคา จาก : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน
สิ้นสุดวันที่ : 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561